สุกัญญา

สุกัญญา

ผู้เยี่ยมชม

pueng_ch@yahoo.co.th

  การแก้ไขปัญหาถนนส่วนบุคคลแบบจดภาระจำยอม (19975 อ่าน)

21 มิ.ย. 2554 23:39

เนื่องจากได้แบ่งขายที่ดินไปครึ่งหนึ่งทางฝั่งขวาของโฉนดที่ดินทั้งแปลงให้กับผู้อื่นซึ่งได้นำไปสร้างเป็นทาวเฮ้าส์ และที่ดินฝั่งซ้ายส่วนที่เหลือยังเป็นของตนเองอยู่ โดยตรงกลางของที่ดินแปลงนี้ (แบ่งเป็นอีกโฉนด) ถูกทำเป็นถนน เพื่อให้สามารถมีทางเข้าออกระหว่างที่ดินทั้ง 2 ฝั่งได้ เนื่องจากเจ้าของทาวเฮ้าส์แจ้งว่าต้องจดภาระจำยอมสำหรับสร้างเป็นถนนจึงจะสามารถผ่านเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวได้จึงได้เซ็นต์ชื่อยินยอมเอกสารดังกล่าวในรูปแบบของถนนส่วนบุคคลซึ่งตนเองยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ได้จดภาระจำยอมไว้แบบไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งภายหลังพบปัญหาว่าผู้ที่อยู่อาศัยทาวเฮ้าส์นำรถเข้ามาจอดในถนนดังกล่าว และสร้างทางลาดสำหรับนำรถเข้าไปจอดในทาวเฮ้าส์ยื่นออกมาในถนนส่วนบุคคล และบางหลังดัดแปลงที่จอดรถในบ้านไปใช้งานอย่างอื่นและนำรถมาจอดที่ถนนแทน นอกจากนี้ยังมีรถของบุคคลภายนอกเข้ามาจอดในถนนส่วนบุคคลของข้าพเจ้าด้วย รวมถึงมีการหักทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้เก็บเพื่อจำหน่ายซึ่งมีบางส่วนของต้นไม้ยื่นออกมานอกรั้วบ้านโดยยื่นไปในฝั่งถนนฯโดยอ้างกิ่งไม้หักทับรถยนต์ที่ตนเองนำมาจอดไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งให้ทราบด้วยวาจาและติดป้ายประกาศแล้วว่าห้ามนำรถเข้ามาจอดในถนนและห้ามหักต้นไม้ แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในทาวเฮ้าส์ก็ยังไม่เชื่อฟังและยังปฏิบัติเช่นเดิมทำให้พบปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงอยากสอบถามค่ะว่า…
1.สามารถยกเลิกภาระจำยอมดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆเลย มีแต่พบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2.ถ้ายกเลิกไม่ได้…
2.1 สามารถเรียกร้องค่าที่ดินได้หรือไม่ เพราะเปรียบเสมือนเสียที่ดินฟรี ๆให้ผู้อื่นและมีปัญหาโดนรุกรานจากเพื่อนบ้านด้วย
2.2 สามารถลดขนาดที่ดินที่นำไปทำเป็นถนนได้หรือไม่ เนื่องจากถนนมีขนาดกว้างมากประมาณ 3 เลนถนนหลวง เห็นแล้วเสียดายค่ะไม่รู้ว่าจะมาเสียเปรียบอย่างนี้
3. สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างคะ สำหรับ
3.1 เพื่อนบ้านและบุคคลภายนอกที่นำรถมาจอดในถนนส่วนบุคคล และมาหักต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งมีทั้งมาแอบหักและบางส่วนหักซึ่งหน้าให้เห็นอีกด้วยค่ะ
3.2เพื่อนบ้านที่สร้างทางลาดสำหรับนำรถเข้าไปจอดในทาวเฮ้าส์ยื่นออกมาในถนนส่วนบุคคล
รบกวนช่วยตอบกลับให้ข้าพเจ้าหายสงสัยด้วยนะคะ เนื่องจากว่าเปรียบเสมือนเสียรู้ให้กับเจ้าของที่สร้างตึกทาวเฮ้าส์ไปแล้ว ยังต้องมามีปัญหากับผู้ที่อยู่อาศัยในทาวเฮ้าส์อีก
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

1.47.120.33

สุกัญญา

สุกัญญา

ผู้เยี่ยมชม

pueng_ch@yahoo.co.th

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

22 มิ.ย. 2554 10:03 #1

1. คงยกเลิกไม่ได้ เนื่องจากคุณได้ลงชื่อและเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมแล้ว เพียงแต่คุณต้องไปดูที่สำนักงานที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนที่ดินที่เป็นภาระจำยอมมีพื้นที่เท่าใด กว้าง ยาวเท่าใดแน่ ถ้าถนนมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดในทะเบียน ก็กั้นรั้วหรือทำให้อยู่ในขนาดที่กำหนด
2. ไม่สามารถเรียกร้องค่าที่ดินได้อีก เพราะจดทะเบียนไปแล้ว แต่ถ้าจดทะเบียนมีขนาดกว้างเกินไปก็อาจฟ้องศาลให้ลดขนาดลงได้ แต่ต้องฟ้องบรรดาเจ้าของทาวเฮาส์ทั้งหมด
3. บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนกับทาวน์เฮาส์สามารถห้ามได้ แต่คุณมีเวลามากพอที่จะเฝ้าดูหรือครับ ส่วนทางลาดถ้าเป็นพวกทาวน์เฮาส์เขาก็มีสิทธิทำได้

124.121.121.203

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

wat

wat

ผู้เยี่ยมชม

titiwat02@hotmail.com

12 ก.ย. 2554 14:28 #2

1.ถ้าเจ้าของที่ดินถนนบุคคลได้ยกที่ดินให้บุคคลอื่นสิทธิ์ในภาระจำยอมจะหมดไปด้วยหรือไม่

2.ที่ดินที่ติดถนนบุคคลและมีจดภาระจำยอมเรียกว่าที่ดินตาบอดหรือไม่

3.ถนนบุคคลในโฉนดถนนระบุไว้8เมตร แต่เจ้าของที่ดินสร้างบ้านเกินเข้ามาถนนบุคคล เหลือ4 เมตร เรามีสิทธิ์แจ้งกับเจ้าของถนนบุคคล
ให้รื้อถอนบ้านที่เกินถนนได้หรือไม่ และสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่ และจะชนะคดีหรือไม่

4.ถนนส่วนบุคคลมีทางออกสองทาง แต่อีกทางหนี่งมีบ้านของเจ้าของที่ดินปิดทางถนนอยู่ เราสามารถแจ้งให้เจ้าของ ถนนส่วนบุคคลรื้อถอน
ได้หรือไม่และ สามารถดำเนินคดีได้หรือไม่58.11.169.252

wat

wat

ผู้เยี่ยมชม

titiwat02@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

13 ก.ย. 2554 22:14 #3

กะทู้ของคุณwat ผมตอบไปแล้วในกะทู้ที่คุณโพสต์ถามในกะทู้หมายเลข 185

124.122.248.251

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

หมู่บ้านทิวตะวัน

หมู่บ้านทิวตะวัน

ผู้เยี่ยมชม

nopphara@hotmail.com

28 ส.ค. 2555 07:03 #4

หมู่บ้านทิวตะวัน เรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทิวตะวัน แต่ละซอยหาตัวแทนมาเจรจาเพือหาบุคคลทีจะเป็นปากเป็นเสียงของคนในหมูบ้าน ปัญหาทีเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ว่าคนในไม่ต้องการจัดเป็นนิติบุคคล ปัญหาอยู่ที่ ทางโครงการสร้างหมู่บ้านทุจริตการสร้างถนนส่วนกลางซึ่งเจ้าของทีนามาอ้างสิทธิ์การใช้ถนนเป็นเจ้าของทีถนน แต่เป็นการสร้างของโครงการสร้างบ้านในทิวตะวัน ซึ้งบริษัททิวตะวันกับเจ้าของที่ดินเอื้อประโยชน์ให้กัน ทีดินถนนคนละครึง ทางบริษัทอ้างว่าเป็นภาวะจำยอม แต่ในความเป็นจริง บริษัทต้องเป็นผู้ทำให้ถนนเข้าออกตลอดทางเข้าออกเป็นพื้นทีของโครงการแต่เพียงผูเดียว เป็นไปตามกฏหมายการขออนูญาติการจัดสรรจากกรมทีดิน แต่มีวาระซอนเล้นว่าที่ดินถนนครึ่งหนึงเป็นของทีนา ซึ่งคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าเป็นใครที่ทำงานใน อบต เพื่อเป็นการไมให้เกิดข้อพิพาก ระหว่าง บริษัททิวตะวัน กับผู้ซื้อ เจ้าของที่นาควรขายให้กับหมู่บ้าน หากเจรจาไม่ได้ ทาง หมู่บ้าน 300 กว่าหลังคาก็จะเป็นโจทย์ยืนฟ้องบริษัทหลอกล่วงผู้ซื้อ และเจ้าหน้าทีของรํฐที่อนุญาติให้โครงการสร้างหมู่บ้านไม่เป็นการขอกำหนดการสร้างหมู่บ้านที่ต้องมีหน้ากว้างถนนกี่เมตรตามที่โฆษณาไว้ในสัญญาการซื้อ และจะให้หมู่บ้านยอมเป็นถนนภาวะจำยอม ซึงถ้าทางบริษัทควรจะมีถนนให้ถ้า ไมมีที่พอตั้งแตแรกก็ควรลดจำนวนการสร้างตลอดเฟสบ้านออกละหนึงหลังตั้งแต่ซอย27 ถึง ซอย 1 แตทางบริษัทยอมให้มีการสร้างปกติและให้บุคคลทีนามาอ้างสิทธิ์การเจ้าของ ที่ดินด้านหมู่บ้านยังขายคืนให้กับเจ้าของที่ดินเก่าเพื่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ ในอนาคตได้ โครงการก็ต้องซื้อทีดินจากเจ้าของทีดินเป็นของโครงการเพราะเป็นผู้ใช้จ่ายค่าก็สร้าง

คดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างให้กับสังคมไทย ในการคุ้มครองผู้บริโภค เอาผิดกับโครงการจัดสร้างหมู่บ้านที่เอารัดเอาเปรียบ ไม่โปรงใสและเอาผิดกับข้าราชการที่รับสินบน และไม่ยอม บริษัทใดในประเทศไทยให้ เป็น ผู้ต้องเป็นบอกเราว่า เป็นภาวะจำยอม

สุดท้ายนี้เจ้าของทีนาที่ขายที่ดินให้กับบริษัทที่สร้างหมู่บ้านทำให้มันถูกต้องและให้ความร่วมกับโครงการหมู่บ้านขายที่ดินจะได้จบข้อพิพาก ให้หมู่บ้านได้จัดตั้งนิติบุคคล เพื่อประโยชน์กับประชาชน อย่างแท้จริงไม่ได้มีผลประโยชน์ซอนเล้น

125.25.128.25

หมู่บ้านทิวตะวัน

หมู่บ้านทิวตะวัน

ผู้เยี่ยมชม

nopphara@hotmail.com

สุนิสา

สุนิสา

ผู้เยี่ยมชม

Aungaingib@hotmail.com

24 ก.ย. 2556 12:07 #5

ขอสอบถามเกี่ยวกับภาระจำยอมถนนส่วนบุคคลค่ะ
เจ้าของที่ดินได้จัดสรรที่ดินแบ่งขายและแล;แบ่งที่ตรงกลางเป็นถนนสองฝั่งและบ้านเจ้าของที่ดินปลูกอยู่ที่บนสุดและดิฉันได้ซื้อที่ถัดจากบ้านเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินเปล่าแล้วมาสร้างบ้านและพอต่อมาเจ้าของที่ดินก็มาสร้างบ้านและได้ทำรั้วกันระหว่างถนนที่เป็นถนนส่วนบุคคลแต่ว่าได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแล้วเจ้าของที่ดินมากั้นทำรั้วหน้าบ้านของตนเองมาเลยเขตหน้าบ้านของดิฉันและสร้างบ้านทับถนนแบบนี้เจ้าของที่ดินกระทำการก่อสร้างรั้วบ้านและเลยเขตถนนมาหน้้าของคนอื่นได้ไหมค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

101.109.150.96

สุนิสา

สุนิสา

ผู้เยี่ยมชม

Aungaingib@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

24 ก.ย. 2556 15:01 #6

เมื่อจดทะเบียนแล้ว ก็ต้องเป็นทางภาระจำยอมโดยถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของที่จะนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ แต่ถ้าปกติในส่วนที่คุณกล่าวถึงไม่มีคนใช้ประโยขน์อะไร ก็ปล่อยไปเถอะครับ

124.122.222.14

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

เล็ก

เล็ก

ผู้เยี่ยมชม

uesa_1972@hotmail.com

24 พ.ย. 2557 18:50 #7

ที่ดินในถนนส่วนบุคคล ที่ไม่มีภาระจำยอม สามารถทำการก่อสร้าง รถเข้า ออก ได้หรือไม่ ถ้าเขาทำการก่อสร้างอาคาร เราจะสามารถบอกให้เขาหยุดได้หรือไม่ ขอบคุณครับ ที่ตอบคำถาม

124.122.87.137

เล็ก

เล็ก

ผู้เยี่ยมชม

uesa_1972@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

25 พ.ย. 2557 23:57 #8

ถ้าเจ้าของอนุญาตก็เข้า-ออกได้ ถ้าเจ้าของไม่อยากให้เข้าก็ประกาศห้ามสิครับ

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

Lek

Lek

ผู้เยี่ยมชม

thitilek@gmail.com

17 พ.ย. 2558 11:17 #9

สอบถามค่ะ คือซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่ติดกับถนนส่วนบุคคลไว้ (เจ้าของเดิมได้ยกให้เป็นสาธารณะ ซึ่งโฉนดใบนี้ได้เปลี่ยนมือมาหลายรุ่นแล้ว) ทีนี้ที่บ้านก็เลยแคบมาก หน้ากว้างแค่ 4 เมตร เพราะแบ่งไปทำถนนแล้ว ณ ตอนนี้จะปลูกบ้านใหม่ปัญหาคือ ปลูกบ้านใหม่ต้องเหลือพื้นที่บข้างบ้านไว้ด้วย 2 ด้าน ซึ่งทำให้บ้านแคบลงไปอีก อย่างนี้ถ้าจะขอซื้อที่ยกให้เป็นสาธารณะคืนได้มั้ยคะ

1. ถ้าได้ต้องทำยังไงคะ

118.175.88.10

Lek

Lek

ผู้เยี่ยมชม

thitilek@gmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

19 พ.ย. 2558 16:49 #10

เป็นทางสาธารณะไปแล้ว ซื้อขายไม่ได้ครับ

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้