มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

  ขอสอบถามอายุความการบังคับคดี 10 ปี ครับ (10235 อ่าน)

28 มี.ค. 2556 16:01

เป็นหนี้บัตรเครดิต ศาลได้ตัดสินเป็นคดีแดงแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2536 ไม่มีอุทธรณ์ ไม่มีฎีกา คดีถึงที่สุด ศาลส่งคำบังคับคดีให้ลุกหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดี ศาลแต่งตั้งเ่จ้าพนักงานบังคับคดีและออกคำสั่งยึดทรัพย์เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2537 เจ้าหนี้ได้ไปตั้งเรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินทุกอย่างของลูกหนี้เอาไว้แล้วที่กรมบังคับคดี เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์บังคับคดีภายใน 10 ปี แล้ว ผมขอถามท่านทนายกฤษณะดังนี้ครับ

1.ระยะเวลาการบังคับคดีเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2536 ถึง วันที่ 10 พ.ค.2546 ใช่หรือเปล่าครับ

2.ตั้งแต่เจ้าหนี้ได้ตั้งเรื่องบังคับคดีแล้ว แต่ไม่สามารถสืบหา ยึด อายัด ทรัพย์สินอะไรได้เลยภายในกำหนด 10 ปี ตั้งแต่มีคำพิพากษา ต่อมาวันที่ 1 ส.ค. 2546 ลูกหนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารขึ้นใหม่มีเงิืนอยู่ 5 หมื่นบาท เจ้าหนี้ได้ตรวจพบเงินฝากธนาคารที่เปิดขึ้นใหม่นี้ ผมขอถามว่า เจ้าหนี้จะแถลงแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปอายัดเงินฝากธนาคารที่เปิดขึ้นใหม่นี้ได้หรือเปล่าครับ เพราะมันเลยวันที่ 10 พ.ค.2546 มาแล้ว

3.ถ้าเลยวันที่ 10 พ.ค.2546 มาแล้ว เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์แจ้งแถลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไป ยึด อายัด ทรัพย์สินทุกอย่างของลูกหนี้ได้อีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่ครับ

4.หนี้ที่เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้่ก็เปรียบเสมือนหนี้สูญ แต่หนี้จริง ๆ ไม่ได้หายไป เพียงแต่ไม่สามารถใช้วิธีทางกฎหมายบังคับอะไรได้อีกต่อไปใช่หรือไม่ครับ

5.อย่างนี้ลูกหนี้ก็สามารถทำงานหรือทำมาค้าขายเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วใช่หรือไม่ครับ

124.122.34.148

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

28 มี.ค. 2556 21:44 #1

คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 36 (หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา 1 เดือน) จึงครบกำหนด 10 ปีในวันที่ 10 มิ.ย. 46 เมื่อครบแล้ว เขายังยึด, อายัดได้อยู่ แต่ต้องรีบไปคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านเดี๋ยวยุ่ง

110.169.158.94

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

29 มี.ค. 2556 14:08 #2

***เมื่อครบแล้ว เขายังยึด, อายัดได้อยู่ แต่ต้องรีบไปคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านเดี๋ยวยุ่ง

คัดค้านอย่างไรไม่เข้าใจครับ เพราะเท่าที่สอบถามทนายความหลายท่านด้วยตนเอง สอบถามทางอินเตอร์เน็ต และอ่านคำพิพากษาฎีกาหลายฉบับ เขาก็บอกตรงกันว่าไม่สามารถยึด อายัด ทรัพย์สินอะไรได้อีกแล้ว เพราะภายใน 10 ปี ถ้ายึดอะไรไม่ได้ซักอย่างก็จบ ถึงจะใช้สิทธิ์บังคับคดีภายใน 10 ปี แล้วก็ตาม ถ้าไปแจ้งแถลงให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดและอายัดอีก เขาก็ยกคำร้อง จะยึดและอายัดได้ต่อไปก็ในกรณีที่มีการยึด อายัด ทรัพย์สินได้มาก่อน 10 ปี เช่น บ้าน ที่ดิน เมื่อยึดและอายัดโฉนดมาได้แล้วแต่ยังขายทอดตลาดไม่ได้เพราะยังไม่มีใครซื้อ สมมุติยึดได้ในปีที่ 9 แต่พอเลยมาในปีที่ 11 ก็ยังขายไม่ได้ อย่างนี้สามารถยึดต่อไปได้เพราะยึดมาก่อนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการขายทอดตลาด ถึงจะกี่ปีกี่ชาติก็ตาม ส่วนจะไปยึดทรัพย์สินอื่น ๆ เพิ่มเติมนั้นทำไม่ได้แล้ว เพราะถ้าทำได้จำเลยก็ต้องถูกตามยึดไปจนวันตาย มันจะไม่ใช่เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 นะซิครับ ตรงนี้ท่านทนายกฤษณะมีความเห็นว่าอย่างไรครับ ถ้ามีฎีกาอะไรอ้างอิงช่วยบอกผมด้วยนะครับ

110.168.47.93

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

29 มี.ค. 2556 19:02 #3

ความหมายของผมนั้นก็คือ เขาอาจจำวันผิดพลาดได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คนนะครับไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องจักรยังมีผิดพลาดเลย

124.121.101.49

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

30 มี.ค. 2556 15:13 #4

***คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 36 (หลังจากศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา 1 เดือน) จึงครบกำหนด 10 ปีในวันที่ 10 มิ.ย. 46

ตรงนี้เห็นด้วยและถูกต้อง เพราะถ้าจำเลยมารับฟังคำพิพากษาด้วยตนเองและลงลายมือชื่อรับทราบคำพิพากษา ส่วนใหญ่ศาลจะให้เวลา 30 วัน แต่ถ้าจำเลยขาดนัดฟังคำพิพากษา เมื่ออ่านคำพิพากษาเสร็จเจ้าหน้าที่ศาลก็ต้องส่งคำบังคับให้จำเลยรับทราบก่อน โดยส่งไปตามภูมิลำเนาของจำเลย ถ้ายังไม่ชำระหนี้อีก เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีแก่ลูกหนี้ได้ทันที

ถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถสรุปคำตอบให้ตรงประเด็นอย่างนี้นะครับ

คำตอบข้อ 1. คือ เริ่มนับตั้งแต่ 10 มิ.ย. 36 ถึง 10 มิ.ย.46

คำตอบข้อ 2. คือ ทำไม่ได้แล้วเพราะเลยกำหนดเวลาบังคับคดี 10 ปี ไปแล้ว ถึงเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์บังคับคดีภายใน 10 ปี แล้วก็ตามเป็นสิทธิ์เรียกร้องจากบุคคลภายนอก ไม่สามารถสืบหาและทำการอายัดมาได้ก่อนครบกำหนด 10 ปี

คำตอบข้อ 3. คือ ทรัพย์สินที่มีขึ้นใหม่ทุกอย่างหลังวันที่ 10 มิ.ย.46 เจ้าหนี้หมดสิทธิ์บังคับคดีแล้ว เพราะถ้าไปแจ้งแถลงนำยึดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับก็จะยกคำร้องของเจ้าหนี้เพราะหมดสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเอง

คำตอบข้อ 4. คือ ใช่ครับ ถูกต้อง

คำตอบข้อ 5. คือ จำเลยเป็นอิสระจากคดีีนี้โดยสมบูรณ์ ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลย แต่อย่าไปก่อหนี้สินอะไรเพิ่มเติมอีก มิฉะนั้นก็จะถูกกฎหมายพิพากษาลงโทษอีก

การสรุปคำตอบของผมถ้าข้อไหนไม่ถูกต้องท่านทนายกฤษณะและท่านนักกฎหมายท่านอื่นที่เข้ามาอ่านแย้งได้เต็มที่เลยนะครับ ถ้ามีการแย้งก็ขอให้นำบทบัญญัติของกฎหมายมาหักล้างอ้างอิงด้วยนะครับ ยิ่งถ้ามีคำพิพากษาฎีกามาอ้างอิงด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ การโพสและการตอบคำถามทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ทราบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติได้มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

เป็นหนี้ต้องใช้หนี้ แต่ถ้าหมดปัญญาที่จะใช้หนี้เขาจริง ๆ ก็ต้องรับสภาพและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้สิืทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะถ้าไม่ใช้สิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรท่านได้115.87.34.225

มังกรห้าเล็บ

มังกรห้าเล็บ

ผู้เยี่ยมชม

mommamdog989@gmail.com

นิล

นิล

ผู้เยี่ยมชม

Svinil9556@gmail.com

12 มี.ค. 2558 21:26 #5

ครับพี่ทนายช่วยหน่อยครับ 1วันฟ้อง18กุมภาพันธ์ 2548จนมาถึงวันนี้12มีนาคม2558ถือว่าหมดคดีความหรือยัง. 2 เรื่องดอกผมคอยอ่านเวลาเขาคิดดอกห้ามเกินห้าปีแต่ของผมเขาคิดสิบปี แต่เขานับของผมตั้งแต่วันฟ้องแบบนี้ถุกของเขาใหม่ครับ. 3.ผมส่งให้เขาเดือนละพันประมาณปีกว่าผมถามเขาเหลือประมาณเท่าไรเขาคิดเป็นดอกที่เหลือได้แค่ต้น3000ผมเลยหยุดส่งมาปีกว่าก็มีจดหมายว่า ถ้าไม่ส่งเขาเขาจะฟ้องยึดทรัพย์สินหรือหักเงินเดือน ผมจะทำอย่างครับ มีแต่บอกว่าผมส่งครั้งสุดท้าย2000 ไม่เห็นบอกรายละเอียดเลยที่ผมส่งไปปีกว่ามันเป็นเท่าไร มันอย่างนี้ใครจะไปส่ง

49.237.15.99

นิล

นิล

ผู้เยี่ยมชม

Svinil9556@gmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

13 มี.ค. 2558 19:55 #6

1. ยังไม่หมดครับ อายุความ 10 ปีเริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด
2. การคิดดอกเบี้ยของเขาถูกต้องแล้วครับ เพราะเกิดจากคำพิพากษาของศาล มิใช่นิติกรรม

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้