สุรชัย

สุรชัย

ผู้เยี่ยมชม

surachai.wa@hotmail.com

  สอบถาม (679 อ่าน)

2014-04-30 09:47

เรียน ทนายกฤษณะ ครับ

ขออนุญาตเรียนปรึกษากับท่านในเรื่องคดีดังนี้ครับ
ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕
มาตรา ๓ บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือ
(ข) เพื่อ ปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกำหนดข้อความอันไม่จริงในเรื่องจำนวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
(ค) นอก จากดอกเบี้ย ยังบังอาจกำหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งกำไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่ง การกู้ยืม
ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลูกหนี้สามารถแจ้งความดำเนินคดีอาญา ตามพรบ.ฯ นี้ กับเจ้าหนี้ที่ทำสัญญากับลูกหนี้ โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนด โดด ๆ อย่างเดียว โดยไม่ฟ้องแพ่งได้ไหมครับ

นับถือ
สุรชัย

118.174.44.254

สุรชัย

สุรชัย

ผู้เยี่ยมชม

surachai.wa@hotmail.com

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

2014-05-01 20:28 #1

แจ้งความได้ แต่ลูกหนี้บางคนเป็นผู้เสนออัตราดอกเบี้ยเองนะครับ

ทนายกฤษณะ

ทนายกฤษณะ

ผู้เยี่ยมชม

krish1936@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com